Đang xử lý dữ liệu...
Thứ sáu, 26/12/2014
TRANG CHỦVĂN BẢN ĐIỀU HÀNHSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, Website Thị xã Tam Điệp có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thị xã không?
Rất đầy đủ
Khá hoàn chỉnh
Cần bổ sung thêm
  • số lượt truy cập
THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO) THỊ XÃ TAM ĐIỆP (ĐỢT 02)
TIN MỚI CẬP NHẬT
THƯ CẢM ƠN CỦA BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG( LOGO) THỊ XÃ TAM ĐIỆP
THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO) THỊ XÃ TAM ĐIỆP (ĐỢT 02)
Mời góp ý kiến đối với 5 mẫu biểu trưng (Logo) thị xã Tam Điệp
THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI DỊCH TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN TỪ TIẾNG NƯỚC NGOÀI
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bằng tiếng nước ngoài, giấy tờ, văn bản song ngữ. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng việt
THỦ TỤC CẤP BẢN SAO GIẤY TỜ HỘ TỊCH TỪ SỔ HỘ TỊCH
THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH
THỦ TỤC THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH
Phát triển mô hình nuôi con đặc sản góp phần giảm nghèo ở thôn Quèn Thờ 
Phường Bắc Sơn: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân 
Thị xã Tam Điệp Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09-11-2014 
HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện Đề án xây dựng NTM tại xã Yên Bình 
THƯ CẢM ƠN CỦA BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG( LOGO) THỊ XÃ TAM ĐIỆP 
THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO) THỊ XÃ TAM ĐIỆP (ĐỢT 02) 
Mời góp ý kiến đối với 5 mẫu biểu trưng (Logo) thị xã Tam Điệp 
Phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng (logo) thị xã Tam Điệp 
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn huyện Nho Quan 
Thực hiện Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn huyện Nho Quan với 28 hạng mục, tổng mức đầu tư 111,3 tỷ đồng
Thị trường Bất động sản thành phố Ninh Bình: Đâu là giá trị thực? 
Tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp 
Các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tối ưu được tham vấn cụ thể với các cơ quan chức năng trên tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.
Bộ Xây dựng loại bỏ 33 thủ tục hành chính 
Ninh Bình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 
Đơn giản hóa TTHC để kích thích sản xuất và tiêu dùng 
Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp
Tổ 10B phường Bắc Sơn - Thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình
Designed by EFY Viet Nam