Đang xử lý dữ liệu...
Thứ sáu, 28/08/2015
TRANG CHỦVĂN BẢN ĐIỀU HÀNHSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁP
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, Website Thị xã Tam Điệp có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thị xã không?
Rất đầy đủ
Khá hoàn chỉnh
Cần bổ sung thêm
  • số lượt truy cập
Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết:"Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn Thị xã Tam Điệp
TIN MỚI CẬP NHẬT
Gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi:"Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết:"Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn Thị xã Tam Điệp
Câu hỏi cuộc thi viết:''Tìm hiểu Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ tại thị xã Tam Điệp
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại thị xã Tam Điệp
Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)
Tam Điệp: Hành trình lên thành phố
Nội dung Quyết định về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (8)
Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ tại thị xã Tam Điệp 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại thị xã Tam Điệp 
Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) 
Tam Điệp: Hành trình lên thành phố 
Gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi:"Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" 
Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết:"Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn Thị xã Tam Điệp 
Câu hỏi cuộc thi viết:''Tìm hiểu Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" 
Mời góp ý kiến đối với 05 mẫu biểu trưng (Logo) thị xã Tam Điệp 
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn huyện Nho Quan 
Thực hiện Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn huyện Nho Quan với 28 hạng mục, tổng mức đầu tư 111,3 tỷ đồng
Thị trường Bất động sản thành phố Ninh Bình: Đâu là giá trị thực? 
Tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp 
Các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tối ưu được tham vấn cụ thể với các cơ quan chức năng trên tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.
Bộ Xây dựng loại bỏ 33 thủ tục hành chính 
Ninh Bình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 
Đơn giản hóa TTHC để kích thích sản xuất và tiêu dùng 
Uỷ ban nhân dân Thành phố Tam Điệp
Tổ 10B phường Bắc Sơn - Thành phố Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình
Designed by EFY Viet Nam